SPL a.s.

 SPL a.s.

Společně s provozováním vlastní fotovoltaické elektrárny o jmenovitém výkonu 10 MW se společnost SPL a.s. zaměřuje na další rozvoj know-how v oblasti využití elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Toto úsilí především cílí na dosažení nejefektivnějších provozních hodnot, které produkují dnešní standardní fotovoltaické elektrárny, stejně tak i přispívá k vývoji nových solárních systémů.

- Provozní management
- Správa a údržba
- Recyklace
- Výzkum a vývoj
 
 
GDPR:
Informace o zpracování osobních údajů obchodních partnerů:


Ke stažení:Safichem Group